algemene voorwaarden

De dienstverlening door Amstelstad Accountants & Adviseurs (Amstelstad Accountants BV en Amstelstad Audit BV) vindt plaats onder de algemene voorwaarden van onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017. Onderstaand kunt u onze algemene voorwaarden in pdf downloaden.

amstelstad algemene voorwaarden

amstelstad general terms & conditions