beroepsregels

Bij Amstelstad werken registeraccountants en gecertificeerde accountants-administratieconsulenten, alsmede fiscaal juristen. Vanzelfsprekend willen wij ons beroep professioneel en kwalitatief goed blijven uitoefenen. Daarom zijn wij aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

            Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

         Samenwerkende RA’s en AA’s

    Register Belastingadviseurs

     Novak