ANBI: publiceer uw jaarcijfers vóór 1 juli

Als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, geniet u een aantal fiscale voordelen, maar u moet dan wel openheid van zaken geven. Daarom bent u onder meer verplicht hun jaarcijfers over 2018 vóór 1 juli dit jaar te publiceren. Wanneer ANBI? ANBI’s, in de volksmond ook wel organisaties voor goede doelen genoemd, moeten zich voor minstens […]

Lees Meer »

Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart

Deze zogenaamde Green Deal bevat tientallen afspraken om de uitstoot van schadelijke stoffen en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen. Een onderdeel van de gemaakte afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden. Ook kunnen ze het […]

Lees Meer »

Declare your Global Income

Who receives a Declaration Form? You will only be asked to declare your global income if either you or your partner live outside the Netherlands and receive a tax allowance, such as the healthcare or childcare allowance. You will also receive this form if you or a family member has lived outside the Netherlands and […]

Lees Meer »

Koe is bedrijfsmiddel, dus btw kan worden herzien

Het opfokken van kalveren tot melkkoeien is te beschouwen als het ontwikkelen van bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat de btw die met het opfokken gemoeid is, zo nodig kan worden herzien. Dit besliste de Hoge Raad in een recent arrest. Landbouwregeling In de betreffende zaak paste een agrariër tot een bepaalde datum de landbouwregeling toe. Dit […]

Lees Meer »

Positie werknemers bij doorstart verbeterd

Alleen als er arbeidsvoorwaarden verdwijnen én dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, kan hiervan worden afgeweken. Uitspraak Europese Hof Het wetsvoorstel borduurt voort op een uitspraak van het Europese Hof inzake kinderopvangorganisatie Estro. Het hof besliste in deze zaak dat de werknemers recht hadden op behoud van hun baan en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Onzekerheid […]

Lees Meer »

Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen

De btw op facturen die niet door uw klanten wordt voldaan, kan onder voorwaarden worden teruggevraagd. Máár, let op dat het prijsgeven van een vordering – u spreekt met de afnemer af dat hij zijn factuur niet meer hoeft te betalen en legt dat in een overeenkomst vast – gevolgen heeft voor het terugvragen van […]

Lees Meer »

Straks minder lang betalen voor uw ex?

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor verzoeken die ingediend zijn na 1 januari 2020. Wetsvoorstel […]

Lees Meer »