Boete bij concurrentiebeding?

In veel overeenkomsten is er een boetebeding opgenomen, waarin wordt geregeld welke boete er verschuldigd is als een andere bepaling, zoals een concurrentiebeding of een geheimhoudingsbeding, wordt overtreden. Wat als uw ex-werknemer zo’n beding overtreedt? Wat zegt de rechtspraak hierover? Een boetebeding is een beding op basis waarvan er bij het tekortschieten in de nakoming […]

Lees Meer »

Concurrentiebeding bij overname? Vergeet het niet!

Bij een bedrijfsovername zal de koper willen vermijden dat de verkoper onmiddellijk gaat concurreren met de verkochte onderneming. Denk bij het sluiten van een koopovereenkomst daarom altijd aan het overeenkomen van een concurrentiebeding en een bijbehorend boetebeding. Zo voorkomt u dat de verkoper de belangrijkste concurrent wordt. Vaak wordt er bij een overname vooral aandacht […]

Lees Meer »

Het kiezen van een incassobureau, waar let je op?

Openstaande facturen zijn voor veel ondernemers een grote bron van ergernis. Als de klant blijft weigeren om de factuur te voldoen, kan het inschakelen van een incassobureau uitkomst bieden. Waar moet u op letten? Incassobureaus werken vaak op basis van no cure no pay. Dit kan in de praktijk wel anders uitpakken, zodat het verstandig […]

Lees Meer »

Arbeidsverleden bij bepaling transitievergoeding

Stel nu dat een werknemer zelf zijn dienstverband opzegt, elders gaat werken en korte tijd later weer bij de werkgever terugkeert. Hoe moet dan de transitievergoeding worden berekend als dit laatste dienstverband ten einde komt? Moet worden uitgegaan van de gehele periode dat de werknemer in dienst was of moet alleen worden gekeken naar het […]

Lees Meer »

Lagere btw-correctie privégebruik auto mogelijk?

Statistische gegevens kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat het vaste forfaitaire percentage om het privégebruik auto vast te stellen, te hoog is. Dat heeft de Hoge Raad eerder geoordeeld. Een ondernemer die hiervan gebruik wilde maken, werd echter door de rechtbank teruggefloten. Tip! Naast het gebruik van statistische gegevens kan ook het bijhouden […]

Lees Meer »

Subsidieregeling 'NL leert door' voortgezet

De regeling is met name gericht op personen die werkloos zijn of dreigen te raken als gevolg van de coronacrisis. Vanwege het succes van de regeling wordt deze dit jaar voortgezet. Derde aanvraagtijdvak De derde periode waarin de subsidie kan worden aangevraagd loopt van woensdag 1 september 2021 tot en met woensdag 8 september 2021. […]

Lees Meer »

Drankje bij toegangsticket, hoog of laag btw-tarief?

Als u verschillende prestaties aanbiedt, kunnen die voor de btw onder omstandigheden toch als één prestatie worden aangemerkt. Onder andere wanneer er sprake is van een ‘bijkomende prestatie’. Maar wanneer is hiervan sprake? Toegang tot theater plus drankje Eerder legde een ondernemer bovenstaande vraag voor aan de rechter. De ondernemer exploiteerde een schouwburg annex theater. […]

Lees Meer »