Top 10 tax proposals in the 2021 Tax Plan

1. Introduction of transfer-tax exemption for first-time buyers To make it easier for first-time buyers to access the housing market, an exemption from transfer tax will be introduced from 1 January 2021. This exemption will apply to buyers aged between 18 and 35 who are purchasing their own home. If the buyer has already benefited […]

Lees Meer »

Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens

Ook hoger tarief Om de verhoging van het vrijgestelde bedrag deels te financieren gaat het tarief in box 3 met 1%-punt omhoog naar 31%. Over het belastbare bedrag, dus alles boven de € 50.000 of € 100.000, moet hierdoor effectief 3⅓ % meer belasting worden betaald. Schijfgrenzen aangepast In het nieuwe voorstel zijn ook de […]

Lees Meer »

Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb

De winstbelasting voor bv’s gaat volgend jaar verder omlaag, met name voor het mkb. Het grootbedrijf ziet de aangekondigde lastenverlichting daarmee goeddeels aan zijn neus voorbijgaan. Dit blijkt uit het Belastingplan 2021. Tarief eerste schijf daalt De vennootschapsbelasting voor nv’s en bv’s kent twee tarieven. Tot een winst van € 200.000 bedraagt dit tarief nu […]

Lees Meer »

Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren sneller en forser afgebouwd dan al was aangekondigd. Als de belastingplannen van het kabinet doorgaan, is deze aftrekpost uiteindelijk in 2036 bijna € 4.000 lager. Eerdere plannen De zelfstandigenaftrek werd de komende jaren volgens schema al afgebouwd tot € 5.000 in 2028. Dit zou gebeuren in acht stapjes van […]

Lees Meer »

Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021

1. Invoering startersvrijstelling overdrachtsbelasting Om de toegang tot de woningmarkt voor starters te verbeteren, wordt per 1 januari 2021 een vrijstelling voor overdrachtsbelasting ingevoerd. De vrijstelling geldt voor de aankoop van een eigen woning door een koper tussen de 18 en 35 jaar. Is al eerder gebruikgemaakt van de overdrachtsbelastingvrijstelling, of is de koper 35 jaar […]

Lees Meer »

Transitievergoeding kan toeslagen verminderen

Werknemers die na ontslag een transitievergoeding krijgen, ontvangen vaak minder hoge toeslagen. Staatssecretaris van Huffelen van Financiën vindt dit niet ongewenst. Dit antwoordt hij op Kamervragen. Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer tegenwoordig als uitgangspunt recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is onder meer aan te merken als tegemoetkoming voor de periode waarin de werknemer […]

Lees Meer »

Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete

Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaan. Om boetes te voorkomen, is het van belang dat u erop toeziet dat uw opdrachtnemer zich aan alle regels op het […]

Lees Meer »