Duizenden voorlopige teruggaven onterecht stopgezet

Voorlopige teruggave Wie verwacht belastinggeld terug te krijgen, kan dit regelen via een voorlopige teruggave. Bijvoorbeeld bij aftrekposten zoals hypotheekrente of ziektekosten. Een voorlopige teruggave wordt normaal gesproken het jaar erop gewoon voortgezet. Nieuwe selectieregel Als gevolg van een nieuw ingevoerde selectieregel, is dit jaar de voorlopige teruggave met name stopgezet bij personen die in […]

Lees Meer »

Profiteert u ook van hersteloperatie kindgebonden budget?

Kindgebonden budget Ontvangt u kinderbijslag en is het inkomen en vermogen van u en uw partner niet te hoog? Dan krijgt u misschien kindgebonden budget van de Belastingdienst. Dit is een extra bijdrage voor gezinnen met kinderen. Automatisch Voor een groot deel van de ouders regelt de Belastingdienst deze toeslag automatisch. Gebleken is echter dat […]

Lees Meer »

Leg partneralimentatie altijd vast

Als echtgenoten of partners uit elkaar gaan, is een afgesproken partneralimentatie in beginsel aftrekbaar bij degene die deze betaalt. Dit vereist wel dat er sprake is van een verplichting, aldus de rechtbank in Den Haag. Alimentatie aftrekbaar, kinderalimentatie niet Partneralimentatie is bij de betaler ervan aftrekbaar en bij de ontvanger belast. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar […]

Lees Meer »

Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur

Per 1 januari 20202 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo bent u nu verplicht bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden, wilt u het nultarief toepassen. Vier quick […]

Lees Meer »

Vrijstelling BOR tot aanslag vaststaat

BOR De bovenstaande vrijstelling staat bekend als de BOR of BOF (bedrijfsopvolgingsregeling of bedrijfsopvolgingsfaciliteit). Volgens de regeling kan bij schenking of vererving van een onderneming geprofiteerd worden van een forse vrijstelling. Omvang vrijstelling De vrijstelling bedraagt dit jaar 100% tot een bedrag van € 1.102.209. Boven deze grens is over het meerdere nog 83% vrijgesteld. […]

Lees Meer »

Ruim 500 miljoen voor stikstofaanpak landbouwsector

Wat, hoeveel, voor wie Afgelopen week schreef minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brief hierover aan de Tweede Kamer. Op hoofdlijnen ziet de verdeling van de middelen er als volgt uit: het kabinet stelt € 350 miljoen beschikbaar voor veehouders die zelf aangeven te willen stoppen; voor boeren die willen blijven, komt […]

Lees Meer »

Is uw WOZ-beschikking wel juist?

Belang WOZ-beschikking Gemeenten zijn verplicht om voor onroerend goed ieder jaar een nieuwe beschikking te nemen over de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. Op basis van de WOZ-waarde bepaalt de gemeente onder andere uw aanslag OZB, maar de WOZ-waarde is ook bepalend voor tal van andere belastingen, zoals de bijtelling voor de eigen woning. Prijsstijging […]

Lees Meer »