Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Uitstel verlengd Oorspronkelijk moesten bedrijven vanaf 1 juli van dit jaar hun nieuwe belastingschulden weer gewoon betalen. Op aandrang van de Tweede Kamer is dit met drie maanden uitgesteld en hoeven bedrijven dus pas vanaf 1 oktober van dit jaar hun nieuwe belastingschulden te betalen. Aflossen vanaf 1 oktober 2022 Het uitstel staat los van […]

Lees Meer »

Eigen maaltijden ondernemer aftrekbaar?

Consultant op locatie In bovengenoemde zaak ging het om een consultant, een ondernemer, op het gebied van het verbeteren van bedrijfs- en informatieprocessen. De man voerde zijn werkzaamheden in 2014 en 2015 gedurende langere tijd op locatie bij zijn opdrachtgevers uit. Hier huurde hij dan een kamer of studio. Kosten aftrekbaar? Voor de rechtbank kwam […]

Lees Meer »

Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg

Coronabanen in de zorg Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. De Subsidieregeling coronabanen in de zorg is verlengd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Subsidieaanvragen over deze tweede periode (1 juli tot en met 31 december) kunnen tot en met 25 juni 17.00 uur worden ingediend. De regeling geldt […]

Lees Meer »

Vraag vóór 1 juli uitstel van betaling aan

Heeft u door de coronacrisis moeite met het betalen van uw belastingschulden, dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heeft u al uitstel, dan kunt u tot en met 30 juni ook vragen dit te verlengen. Aflossen vanaf 1 oktober 2022 Onlangs is beslist dat opgebouwde schulden pas […]

Lees Meer »

Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

Hoeveel subsidie? De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten. Als meer dan 80% van de kosten vergoed wordt, betreft het deel boven de 80% een lening. Wanneer aanvragen? Een aanvraag voor een evenement dat voor 1 oktober 2021 zou moeten plaatsvinden, moet u uiterlijk op 30 juni 2021 indienen. Voor evenementen na deze datum, […]

Lees Meer »

Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

In een aan de kantonrechter in Amsterdam voorgelegde zaak ging het om een werknemer die claimde al vanaf 1993 bij de werkgever werkzaam te zijn. Zijn huidige werkgever had de zaak overgenomen in 2017 en was van mening dat hij pas vanaf dat moment een transitievergoeding hoefde te betalen. Bijkomend punt was dat de werkgever […]

Lees Meer »

Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

Als een werkgever in de dertiende maand verplicht is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst, geldt dat deze uren minimaal gelijk moeten zijn aan het gemiddelde aantal verloonde uren over de af gelopen twaalf maanden. Alleen de uren die elkaar binnen zes maanden tijd opvolgen, tellen mee. Aanvaarding aanbod Zoals aangegeven moeten werkgevers dus […]

Lees Meer »