Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2020

Óf u met belastingen te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Deze advieswijzer bevat algemene informatie en kan niet zonder meer uitsluitsel geven over uw eigen specifieke situatie. Laat u voor uw persoonlijke situatie daarom nader informeren door een van onze adviseurs. Omzetbelasting Omzetbelasting bij […]

Lees Meer »

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2020

Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen? Deze advieswijzer bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen bij een echtscheiding. Het zijn complexe zaken […]

Lees Meer »

Advieswijzer Overstappen naar een bv 2020

Winst belast in de bv In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over – kort gezegd – de behaalde winst. Over de eerste € 200.000 winst betaalt de bv in 2020 16,5% belasting, over het meerdere 25%. Deze tarieven zullen volgend jaar verder dalen (zie verderop onder het kopje ‘Tarieven vanaf 2021’). Pas als de bv […]

Lees Meer »

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2020

Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet. Zoals: Wat is het verschil tussen een ANBI en een SBBI? Moet u vennootschapsbelasting betalen? Komt u in aanmerking voor vrijwilligersaftrek en hoeveel mag u uw vrijwilligers vergoeden? Wat houdt de kantineregeling in? Is uw instelling een ANBI of SBBI? ANBI staat […]

Lees Meer »

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2020

Is (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteed aan een onderaannemer, dan is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels) uitbesteedt aan een andere onderaannemer. Ook deze onderaannemer kan het werk weer verder uitbesteden. Op deze manier ontstaat een keten van aannemers en onderaannemers. Ketenaansprakelijkheid Ketenaansprakelijkheid houdt in dat […]

Lees Meer »

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2020

Europese uitspraak Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat […]

Lees Meer »

Advieswijzer Scholing en Personeel 2020

Let op! Daar waar regelingen (tijdelijk) zijn gewijzigd als gevolg van corona, is dat in de tekst opgenomen. Deze advieswijzer is geschreven met de kennis van vrijdag 12 juni. Subsidieregeling Praktijkleren De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen te bieden. U ontvangt een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt […]

Lees Meer »