Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor omzetting 2019

U heeft hier nog tot 1 januari 2020 de tijd voor. In deze advieswijzer leest u wat het betekent als u uw pensioen in eigen beheer omzet in een oudedagsverplichting. Van afstempeling naar omzetting Vanaf 1 juli 2017 kunt u niet langer meer pensioen in eigen beheer opbouwen. U mag dan ook geen bedrag meer […]

Lees Meer »

Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor afkoop 2019

Afkoop met korting Vanaf 1 juli 2017 kunt u niet langer meer pensioen in eigen beheer opbouwen. U mag dan ook geen bedrag meer toevoegen aan uw reeds in de bv opgebouwde pensioenvoorziening. Dit opgebouwde pensioen kunt u nog tot eind 2019 afkopen met een belastingkorting. Een andere reden kan zijn dat het voor u […]

Lees Meer »

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u?

U heeft nog tot 1 januari 2020 om uw keuze te maken. Afhankelijk van uw keuze moet uw partner instemmen en heeft u een informatieplicht richting de Belastingdienst. In deze advieswijzer leest u hier meer over. Einde pensioen in eigen beheer Het pensioen in eigen beheer kent de nodige voordelen, maar ook de nodige knelpunten. […]

Lees Meer »

Advieswijzer Werkkostenregeling 2019: de hoofdpunten op een rij

De regels op een rij Uitgangspunt in de WKR is dat alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vormen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een eenmalige uitkering bij overlijden), geen loon. Datzelfde geldt voor intermediaire kosten. U vergoedt […]

Lees Meer »

Advieswijzer Eigen woning 2019

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. Eigenwoninglening, aflossing en renteaftrek Eigenwoninglening Voor een eigenwoninglening geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Naast de aflossingseis geldt de voorwaarde dat […]

Lees Meer »

Advieswijzer Auto en fiscus 2019

Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggebracht. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 2019 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Bijtelling privégebruik auto Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé wordt […]

Lees Meer »

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2019

Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog verstandiger aan dan voorheen, om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner. De nieuwe wet Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets […]

Lees Meer »