Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2021

Fasen van bedrijfsoverdracht Wilt u uw bedrijf in de toekomst overdragen, houd dan rekening met de volgende acht fasen van het verkoopproces. Fase 1: wensen in kaart brengen Waarom wilt u uw bedrijf verkopen, aan wie wilt u het bedrijf verkopen en wat wilt u gaan doen na de verkoop? Het is belangrijk dat u […]

Lees Meer »

Advieswijzer Per 2023 energielabel C voor kantoor verplicht

Energielabel C houdt in dat u per jaar maximaal 225 kWh per m2 per jaar aan fossiele brandstoffen mag gebruiken.  Uitzonderingen Op de verplichting om een energielabel van minimaal niveau C te hebben, bestaan de volgende uitzonderingen: De gebruiksoppervlakte van het kantoor, exclusief nevenfuncties, is minder dan de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het […]

Lees Meer »

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2021

Private financiering Welke ondernemer kent ze niet: de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Een belangrijk fiscaal voordeel van private financiering is dat de volledige rente bij uw bedrijf aftrekbaar is […]

Lees Meer »

Advieswijzer Personeel inlenen in 2021

Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming, onder uw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan […]

Lees Meer »

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2021

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden. De nieuwe wet Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets met elkaar regelt, krijgt u […]

Lees Meer »

Advieswijzer Voordelen Loonkosten 2021

Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-leeftijd nog niet zijn bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers moet de werknemer bij aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of ouder zijn en voor de overige […]

Lees Meer »

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2021

Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. U speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier bent u succesvol, doen klanten graag zaken met […]

Lees Meer »