klachten

Amstelstad doet altijd haar best, maar dat neemt niet weg dat ook wij fouten kunnen maken. Bent u niet tevreden, of wilt u iets melden, dan kunt u dat doen via onze klachtenregeling. U kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, Karen Pesant. Ook als u gedrag heeft opgemerkt dat als onethisch, illegaal, in strijd met de beroepsregels of anderzijds onverenigbaar met de Gedragscode van Amstelstad kan worden beschouwd, kunt u een beroep op ons doen.

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld. Het is mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen en hebben wij een klokkenluidersregeling.
Het klachtenformulier vindt u onderstaand:

    Naam

    Email

    Onderwerp

    Klacht