Privacyverklaring website

Amstelstad Accountants & Adviseurs (hierna: Amstelstad) respecteert jouw privacy. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Amstelstad verzamelt in het kader van het gebruik van deze website. In deze privacyverklaring legt Amstelstad uit waarom zij persoonsgegevens verzamelt, welke dat zijn en welke rechten betrokkenen hebben.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Amstelstad Accountants & Adviseurs
Burgemeester Haspelslaan 33
1181 NB Amstelveen
020-3037100

Doelen verwerking
De doelen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Inzicht in het bezoek van de website.
 • Contact opnemen met potentiële werknemers en klanten.
 • Informeren over de dienstverlening.

Betrokkenen
Amstelstad verzamelt via het bezoek aan de website persoonsgegevens van geïnteresseerden en (potentiële) medewerkers en klanten.

Persoonsgegevens
Amstelstad kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor het uitvoeren van het doel van de verwerkingen:

 • IP-adres
 • Schatting van de locatie
 • Web-browser
 • Bezochte pagina’s
 • Datum en uur van bezoek
 • Naam
 • E-mailadres

Cookies
Amstelstad maakt alleen gebruik van functionele cookies om de website te laten functioneren.

Verkrijgen persoonsgegevens
Amstelstad verkrijgt de persoonsgegevens indirect van betrokkene(n) via het bezoek aan de website en direct bij het invullen van het contactformulier.

Verwerken persoonsgegevens
Amstelstad verwerkt alleen persoonsgegevens voor een reden die in de AVG staat (de grondslag) en voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de AVG. Amstelstad verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:

Gerechtvaardigd belang
Amstelstad verwerkt persoonsgegevens voor het kunnen nastreven van de beschreven doelen.

Toegang tot persoonsgegevens
Alleen de directie van Amstelstad, de beheerder van de info-mailbox en de IT-adviseur hebben toegang tot de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Amstelstad maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Beveiliging
Amstelstad heeft voor de website de volgende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd:

 • SSL
 • Anti-spam
 • Wordfence met 2FA

Bewaartermijn
Amstelstad bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig of (wettelijk) verplicht is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij zijn verzameld.

Derden
Amstelstad deelt geen persoonsgegevens met derden.
Rechten betrokkene(n)
Je hebt de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevens wissen
 • Recht op beperking van verwerking

Meer informatie over jouw rechten kun je vinden op Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht
Ben je het niet eens met de wijze van verwerken van (jouw) persoonsgegevens? Dien dan een klacht in via info@amstelstad.nl. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie
Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op via info@amstelstad.nl.

Overig
Amstelstad behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op de website staat altijd de meest recente versie.