privacyverklaring amstelstad

In deze privacyverklaring worden de privacy procedures die relevant zijn voor onze website uiteengezet en wordt uitgelegd hoe en welke gegevens via onze website worden verzameld, hoe deze gebruikt worden en welke zeggenschap u over deze gegevens heeft. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Karen Pesant of Nico Roest.

gegevens die wij verzamelen

Bij het beheer en onderhoud van de website kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

1. Gegevens over uw gebruik van de website, waaronder begrepen details over uw bezoeken, zoals de bekeken pagina’s en uw toegang tot resources. Dergelijke gegevens omvatten dataverkeergegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Onze webservers verzamelen bepaalde gegevens over alle bezoekers aan deze website, waaronder:

– IP-adressen
– Hostnamen
– Domeinnamen
– De datum en tijd waarop informatie opgezocht wordt
– De browserversie en het platform waarmee informatie opgezocht wordt
– Een overzicht van de opgevraagde pagina’s.

Deze gegevens worden gebruikt om met behulp van Google Analytics geaggregeerde bezoekersstatistieken op te stellen, die gekoppeld zijn aan de bezochte pagina’s. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden om gebruikspatronen op deze website in de gaten te houden om op die manier de navigatie en ontwerpfuncties te verbeteren zodat u de gezochte informatie eenvoudiger kunt vinden. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

2. Gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer u formulieren op de website invult, of wanneer u ons vraagt om informatie.

3. Gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of op een andere manier met ons communiceert. Voorbeelden hiervan zijn het melden van een probleem, het indienen van vragen en opmerkingen over de website of de inhoud daarvan en wanneer u ons gegevens verstrekt over hoe u over ons gehoord heeft en ons meedeelt over welke diensten van ons u meer informatie wenst te ontvangen.

niet-persoonsgebonden gegevens

We kunnen automatisch aanvullende niet-persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, zoals het type internetbrowser dat u gebruikt of de website waar vanaf u op deze website terechtkwam. De verzamelde gegevens zijn anoniem en u kunt niet geïdentificeerd worden op basis van deze gegevens. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een effectieve dienstverlening op de website en om fouten te herstellen die zich kunnen voordoen tijdens uw bezoek aan de website.

gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken de gegevens die wij over u verzamelen om ons te helpen u een betere dienstverlening te bieden. Daarnaast kunnen wij de gegevens ook gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

1. Om uitsluitend contact met u op te nemen wanneer u ons daar om gevraagd heeft (bijvoorbeeld indien u via de website aangeeft dat u door ons gebeld wenst te worden)

2. Om u te voorzien van informatie die u bij ons aangevraagd heeft. (bijvoorbeeld indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief die wij uitgeven)

3. Het analyseren van het gebruik van de website om onze inhoud en dienstverlening te verbeteren

Wij kunnen u ook nadere informatie sturen over onze dienstverlening of u via onze periodieke nieuwsbrieven op de hoogte houden van nieuws, mits u zelf heeft aangegeven dat u graag informatie ontvangt voor deze doeleinden, o.a. indien u zich specifiek geregistreerd heeft of zich heeft aangemeld om e-mails te ontvangen.
Via deze website verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld en informatie zal niet aan externe partijen verspreid of verkocht worden voor marketingdoeleinden buiten Amstelstad.

uw gegevens bekendmaken

Wij kunnen uw gegevens delen met organisaties die ons helpen om de diensten te verlenen die in deze privacyverklaring genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met deze privacyverklaring kunnen verwerken ter ondersteuning van onze website en dienstverlening. Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken in de volgende gevallen:

– indien u hiermee instemt;
– zoals toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving;
– indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een toezichthoudende instantie;
– ter voorkoming van fraude of andere misdrijven; of
– indien wij van mening zijn dat dit nodig is om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van de website of de bezoekers daarvan te beschermen en te verdedigen.

Indien er sprake is van een reorganisatie of indien wij aan een derde verkocht worden, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die wij over u hebben aan die gereorganiseerde entiteit of derde kan worden overgedragen.

wijzigingen in de gegevens en bewaring

Gegevens die verzameld worden van bezoekers van de website worden uitsluitend bewaard om de vereiste diensten te verlenen. De gegevens worden bewaard en uiteindelijk vernietigd indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Indien u wenst dat uw gegevens bijgewerkt, gewijzigd of verwijderd worden uit ons systeem, neem dan contact met ons op en geef daarin precies aan wat u gewijzigd wilt hebben.

links naar websites van derden

Wij plaatsen links naar websites van derden op de website. Indien wij een link plaatsen, wil dit niet zeggen dat wij het beleid van die website omtrent de privacy van bezoekers onderschrijven of goedkeuren. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen voordat u die website gebruikt of persoonsgegevens aan die website stuurt.

e-mailberichten

Berichten die u ons per e-mail stuurt, zijn wellicht niet beveiligd. We raden u aan om geen vertrouwelijke informatie aan ons per e-mail te sturen. Indien u ervoor kiest om toch vertrouwelijke informatie aan ons per e-mail te sturen, doet u dit op eigen risico, wetende dat een derde deze informatie kan onderscheppen. Instructies die u per e-mail en naar de website stuurt, worden uitsluitend voor uw risico verwerkt.

toegang tot, bijwerken of corrigeren van persoonsgegevens

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens over u hebben en ingevolge toepasselijk recht en relevante uitzonderingen kunt u vragen om een kopie van die gegevens. Hiervoor kan een vergoeding van toepassing zijn (die nooit hoger is dan het wettelijk toegestane maximum op grond van plaatselijke wetgeving). Indien een vergoeding verschuldigd is, dan informeren wij u hierover voordat dergelijke kosten in rekening worden gebracht. U kunt ook contact met ons opnemen indien u van mening bent dat gegevens over u gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd dienen te worden.

disclaimer

Amstelstad besteedt veel zorg aan de inhoud van haar website. Mocht er toch onverhoopt iets onvolledig of onjuist vermeld staan, dan kunnen we daar niet op worden aangesproken. Verder mag de inhoud van onze website, op welke manier dan ook, niet worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

meer informatie

Wij willen u een optimale browser-ervaring bieden. Daarom kunnen van tijd tot tijd aanvullende functies, kenmerken, producten of diensten worden toegevoegd aan de website. Hierdoor, en vanwege onze verbintenis om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen er periodiek wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig op eventuele wijzigingen.