uw loonstrook uit loket.nl

Wat houdt u nu eigenlijk over van uw brutosalaris?

Lees Meer »

factuureisen btw

Een “fatsoenlijke kassabon” tot € 100 voldoet als factuur! Maar facturen daarboven moeten uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin de prestatie is verricht worden verstuurd.

Lees Meer »

zakendoen met uw eigen bv

Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Houd het echter wel zakelijk!

Lees Meer »

verenigingen en stichtingen

Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij voor u als bestuurder van een stichting of vereniging op een rij gezet.

Lees Meer »

bewaartermijn administratie

Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Voor deze administratie (zowel papier als digitaal) is er een wettelijke bewaartermijn.

Lees Meer »