Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon?

Wat is ‘overwerk’? In het Burgerlijk Wetboek is geen specifieke regeling opgenomen over overwerk. De grens voor overwerk wordt bepaald door de regels in de Arbeidstijdenwet. In deze Arbeidstijdenwet staat (onder andere) dat er een maximum is aan werktijden: de werknemer mag maximaal twaalf uur per dienst werken, niet meer dan 60 uur per week […]

Lees Meer »

Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper

Premie omlaag Omdat de premie voor de NHG omlaag gaat, wordt de kostengrens verhoogd. Op die manier wordt de NHG goedkoper en bereikbaarder voor huizenkopers. De besparing op de NHG-premie loopt op tot maximaal € 620 en de NHG wordt mogelijk voor woningen in een hogere prijsklasse. NHG vanaf 1 januari 2020 De premie voor […]

Lees Meer »

Computer ten laste van de winst?

Studiekosten ten laste van de winst? Studiekosten kunt u ten laste van de winst brengen, als het bijvoorbeeld uitgaven betreft voor het op peil houden van de vakkennis voor uw bedrijf. Maakt u echter studiekosten die niet in verband staan met uw bedrijf, dan betreft het scholingskosten. Ook die zijn in beginsel aftrekbaar, maar niet […]

Lees Meer »

Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant?

Wijziging berekening BPM De wijze van berekenen van de BPM, de belasting op auto’s die bij aanschaf betaald wordt, gaat per 1 juli 2020 veranderen. De nieuwe wijze van berekenen pakt globaal gezien neutraal uit, maar is iets gunstiger voor zuinige auto’s. Dit betekent dat ook plug-in hybride auto’s waarschijnlijk wat goedkoper worden door een […]

Lees Meer »

Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen?

Openbare weg? In een recente rechtszaakstond de vraag centraal wat de fiscale wetgeving precies onder een openbare weg verstaat. Dit blijkt een ruim begrip te zijn en betreft ‘elke voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande weg en elk zodanig pad, de in de weg of het pad liggende bruggen en duikers alsmede de […]

Lees Meer »

Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv

Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerend goed vanwege een (af)splitsing geldt er echter een vrijstelling, op voorwaarde dat er voldoende zakelijke redenen voor de (af)splitsing zijn. De Hoge Raad heeft deze voorwaarde recent nader ingevuld. Ook bij verkoop aandelen Overdrachtsbelasting is ook […]

Lees Meer »

Loonaangifte via nieuwe portaal Belastingdienst

Werkgevers die zelf de loonaangifte invullen met behulp van het programma van de Belastingdienst, kunnen hiervoor voortaan ook terecht in het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo komen steeds meer functies in het nieuwe portaal beschikbaar. Vanaf 2020 verplicht Ondernemers kunnen nu de loonaangifte ook nog via het oude portaal indienen, maar dat is volgend […]

Lees Meer »