Fiscus controleert strenger op giften aan ANBI

Om fraude met giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) te voorkomen wordt vanaf dit jaar, 2021, de controle op deze giften strenger. Giften in contanten Giften in contanten zijn vanaf dit jaar niet meer aftrekbaar. Dat geldt ook als er van de gift een factuur is. Wie toch de aftrek van een gift wil […]

Lees Meer »

Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten

Belang WOZ-beschikking Het belang van een juiste WOZ-beschikking is groot. Op basis van de WOZ-waarde worden aanslagen OZB (onroerendezaakbelasting) opgelegd. Daarnaast is de WOZ-waarde vaak ook bepalend voor tal van andere belastingen en heffingen, zoals rioolbelasting en de watersysteemheffing. Eigenwoningforfait Ook de bijtelling voor de eigen woning, het EWF, wordt gebaseerd op de WOZ-waarde. Verder […]

Lees Meer »

Rekening-courantschuld van invloed op pensioenuitkering?

Bent u een gepensioneerd dga en staat uw bv er niet goed voor? Dan heeft u wellicht de neiging af te zien van uw pensioen. Dat kan belastingheffing echter niet voorkomen, zo blijkt uit een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Vorderbaar en inbaar Bij de vraag of u een pensioen daadwerkelijk heeft genoten, is onder […]

Lees Meer »

Meer investeringsvoordelen in 2021

Ondernemers die investeren, krijgen dit jaar meer investeringsaftrek. Dit komt door aanpassingen aan de inflatie en de verhoging van de energie-investeringsaftrek. Ook is er een nieuwe investeringsfaciliteit, de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Aanpassing aan inflatie De aanpassing aan de inflatie betekent dat het maximum van de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen, de KIA, stijgt naar € 16.568. […]

Lees Meer »

Subsidie elektrische auto, wees er snel bij!

Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Degenen die subsidie voor een nieuwe elektrische auto willen hebben, moeten wel opschieten. Alleen de eerste 277 aanvragen worden gehonoreerd. Subsidie particulieren De subsidie is alleen bestemd voor particulieren. Ondernemers kunnen de subsidie weliswaar ook aanvragen, maar zijn dan verplicht de […]

Lees Meer »

Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling

Schenkvrijstelling De schenkbelasting kent een jaarlijkse vrijstelling die ouders gebruiken om te schenken aan hun kinderen. Op die manier wordt gedurende het leven al een deel van het vermogen belastingvrij overgeheveld naar de kinderen. Extra verhoging vanwege corona Vanwege de coronacrisis is de jaarlijkse schenkvrijstelling extra verhoogd met € 1.000. Dat geldt zowel voor de […]

Lees Meer »

Verliezen verrekenen? Wat verandert er per 1 januari 2022

In hoofdlijnen Zo zijn verliezen straks in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tegelijkertijd worden verliezen in omvang beperkt verrekenbaar: volledige verliesverrekening is straks slechts mogelijk tot een bedrag van € 1 miljoen. Waarom? Het doel van de wijzigingen is om te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten jaren achtereen geen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen. De wijzigingen moeten […]

Lees Meer »