Forse stijging waarde verpachte landbouwgrond

Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2019 fors hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst bekend zijn gemaakt. Verpachte grond De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering van landbouwgrond. De cijfers hebben betrekking op verpachte landbouwgrond, […]

Lees Meer »

Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020

Wanneer is de fiets belast? Als u aan uw werknemer een fiets ter beschikking stelt voor het woon-werkverkeer, dan wordt deze geacht ook ter beschikking te zijn gesteld voor privégebruik en is deze belast. De werknemer betaalt belasting over 7% van de waarde van de fiets. Net als bij de auto van de zaak wordt […]

Lees Meer »

Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning

Moet u als rechtspersoon loonaangifte doen? Dan bent u verplicht dit vanaf dit jaar te doen met behulp van e-Herkenning. Deze verplichting heeft tot veel ophef geleid. De Belastingdienst heeft daarom besloten dat u, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte kunt krijgen tot 1 juli 2020. E-Herkenning E-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels […]

Lees Meer »

Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto

Omvang subsidie De subsidie zou € 4.000 bedragen voor een nieuwe elektrische auto en € 2.000 voor een occasion. De subsidie voor een nieuwe elektrische auto zou alleen gaan gelden voor auto’s met een maximum cataloguswaarde van € 45.000. Stimulering zakelijke markt De zakelijke markt wordt momenteel al gestimuleerd via onder meer de lagere bijtelling […]

Lees Meer »

Gratis leasefiets via werkkostenregeling?

Fietsenregeling De fietsenregeling komt erop neer dat u een fiets van de zaak aan uw werknemers ter beschikking kunt stellen (u blijft eigenaar) tegen een forfaitaire bijtelling van 7%. Dit betekent dat de werknemer over 7% van de consumentenadviesprijs belasting moet betalen. Voorbeeld:Een werkgever stelt aan werknemer een fiets van € 2.000 ter beschikking. De […]

Lees Meer »

Regeling onwerkbaar weer aangepast

Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst of sneeuw) en er is voldaan aan de overige voorwaarden. We spreken dan van ‘onwerkbaar weer’. Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer. Wachtdagen De Regeling onwerkbaar weer […]

Lees Meer »

Extra geld voor verduurzamen bedrijf jonge boeren

Drie jaar Boeren kunnen tot drie jaar na overname van een bedrijf in aanmerking komen voor de borgstelling. Dit kan vanaf 1 januari van dit jaar. Door de borgstelling wordt het verstrekken van kredieten aan jonge agrariërs minder riskant en dus interessanter. De startende boeren worden ook geholpen met opleiding en coaching. Tot € 1 […]

Lees Meer »