Let op juiste toepassing taxatiewijzer

Gebruik van vervangingswaarde Wettelijk is bepaald dat de WOZ-waarde van een bedrijfsgebouw gelijk is aan de vervangingswaarde als deze hoger is dan de prijs bij verkoop. De vervangingswaarde van een bedrijfspand is de waarde van de grond plus die van de opstallen. Taxatiewijzers Bij het berekenen van de vervangingswaarde kunnen gemeentes taxatiewijzers gebruiken. Deze bevatten […]

Lees Meer »

Profiteer als transportsector van de milieu- en energie-investeringsaftrek

Ook dit jaar kunnen ondernemers in de transportsector profiteren van de milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA). Naast algemeen toepasbare bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, zijn beide aftrekken ook van toepassing op een aantal sectorspecifieke bedrijfsmiddelen. U kunt zelf eenvoudig nagaan of ook uw investering voor een van de aftrekken in aanmerking komt. Milieulijst Op de site […]

Lees Meer »

Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden inzake het uitvoeren van een fiscale controle bij uw bedrijf. Wanneer hieraan niet de nodige medewerking wordt verleend, kan dit forse gevolgen hebben. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch. Kopieën geweigerd In de betreffende zaak ging het om een dga van meerdere bv’s die medewerking […]

Lees Meer »

Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd?

Bestek Bij grotere opdrachten is er vaak een architect die in het bestek en met bijvoeging van tekeningen een bouwproject heeft beschreven en uitgewerkt. Vragen en opmerkingen kunnen worden gesteld en worden nader toegelicht in een ‘nota van inlichtingen’, waarvan de uitkomsten dan worden verwerkt in het bestek en de aanneemsom. Afwijkingen Het komt voor […]

Lees Meer »

Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling

Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn werknemers belastingvrij worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen en verstrekkingen ‘gebruikelijk’ moeten zijn. De inspecteur moet hard kunnen maken dat dit niet het geval is, als hij stelt dat de werkkostenregeling niet toegepast mag worden. Dit stelt de Hoge Raad […]

Lees Meer »

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten

Wat verandert er? Het plan is om per 1 september a.s. al aanpassingen door te voeren in de huidige cao’s wat betreft toeslagen, inschaling en periodieken en opbouw van rechten in de verschillende fasen. Let op! Payrollovereenkomsten vallen per 1 januari 2020 buiten de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten. Gelijk loon voor gelijk werk […]

Lees Meer »

Wat is kunst volgens de fiscus?

Voorwaarden Het lage btw-tarief is alleen van toepassing op kunst die uit een niet-EU-land wordt geïmporteerd, of die is ontworpen en wordt geleverd door de kunstenaar zelf of zijn erfgenamen, of die door een ondernemer wordt geleverd die geen wederverkoper is en de btw zelf heeft afgetrokken. Kunstenaar in de bv Ook de kunst van […]

Lees Meer »