Op donderdag 27 oktober j.l. hebben de accountants van Amstelstad de beroepseed afgelegd:

Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang.

Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn.

Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen.

“dat beloof ik”, was ons antwoord …

Psycholoog en organisatieadviseur Oscar David heeft naam gemaakt met het vele malen herdrukte boek Het Enneagram in Management. In zijn nieuwe boek Macht! beschrijft hij de werking en dynamiek van macht. In vaak zeer persoonlijke verhalen gaat hij op zoek naar de vele puzzelstukjes die samen het fenomeen macht vormen.

Daarnaast introduceert hij drie vormen van macht die als een rode draad door het boek lopen: macht 1.0, 2.0 en 3.0. Hiermee wordt de lezer die op zoek is naar een model om macht te omschrijven op zijn wenken bediend. Macht! van instinct tot integriteit is een inspirerend boek over een fascinerend thema waar iedereen mee te maken heeft maar waar tegelijk nog zo veel onbekend over is. Een aanrader voor iedereen met behoefte aan reflectie!

Het is een enorm uitgekauwd cliché. Maar het wel de kern van het bestaansrecht van Amstelstad. Waarom is een ondernemer bereid om straks de rekening van zijn accountant te betalen als het klassieke werk onder de motorkap met een druk op de knop wordt afgehandeld?

Omdat Amstelstad uw partner in business is
Ondernemers zijn ook gewoon onzeker en weten zich op verschillende gebieden geen raad. Ze verwachten dat de accountant nieuwsgierig is naar hun problemen en uitdagingen. Ze willen vooral het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan.

Vertrouwen
Waar partijen zaken met elkaar willen doen is vertrouwen nodig. De accountant kan dat verstrekken door zich bv. uit te spreken over de juistheid van een subsidieverantwoording, een omzetopgave voor de franchisegever of een voorraadpositie van een zakenpartner. Een duidelijk advies, zonder dralen, daar heeft een ondernemer wat aan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit advies opgevolgd moet worden. In ieder geval is dan wel goed nagedacht en een discussie gevoerd, en dat is onze toegevoegde waarde.

Relevante informatie gericht op de toekomst
De ondernemer zit niet te wachten op een toelichting op de jaarrekening over het afgelopen jaar. Een ondernemer wil weten wat hij vandaag beter kan doen, en door de toegenomen automatisering kan hij beschikken over veel actuele informatie. Maar worden hieruit wel de juiste conclusies getrokken?  Juist de accountant geniet het vertrouwen dat verantwoord tot duidelijke inzichten wordt gekomen.