Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2021 wordt het verhoogd naar € 1701,00 bruto per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het minimumloon per uur hangt af van het aantal uren dat de fulltime werkweek binnen uw organisatie bedraagt.

Vaste percentages voor jongere werknemers

PersoneelAlle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 0,96 % op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. 

Leeftijd  Per maand  Per week  Per dag 
21 jaar en ouder  100%  € 1701,00  € 392,55 € 78,51
20 jaar  80% € 1360,80 € 314,05 € 62,81
19 jaar  60%  € 1020,60 € 235,55 € 47,11
18 jaar  50%  € 850,50 € 196,30 € 39,26
17 jaar  39,5%  € 671,90 € 155,05 € 31,01
16 jaar  34,5%  € 586,85 € 135,45 € 27,09
15 jaar  30%  € 510,30 € 117,75 € 23,55

Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:

Leeftijd  36 uur per week  38 uur per week  40 uur per week 
21 jaar en ouder  € 10,91  € 10,34 € 9,82
20 jaar  € 8,73 € 8,27 € 7,86
19 jaar  € 6,55 € 6,20 € 5,89
18 jaar  € 5,46 € 5,17 € 4,91
17 jaar  € 4,31 € 4,09 € 3,88
16 jaar  € 3,77 € 3,57 € 3,39
15 jaar  € 3,28 € 3,10 € 2,95

Voor parttimers loon naar rato

Werkt een werknemer minder dan fulltime, dan geldt ook een lager minimumloon. Dat is afhankelijk van wat uw organisatie als fulltime werkweek hanteert.

Voor BBL gelden andere percentages

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages.

Leeftijd  Per maand  Per week  Per dag 
20 jaar  61,50% € 1046,10 € 241,40 € 48,28
19 jaar  52,50%  € 893,05 € 206,10 € 41,22
18 jaar  45,50%  € 773,95 € 178,60 € 35,72

Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:

Leeftijd  36 uur per week  38 uur per week  40 uur per week
20 jaar  € 6,71 € 6,36 € 6,04
19 jaar  € 5,73 € 5,43 € 5,16
18 jaar  € 4,97 € 4,70 € 4,47

Ook de bezwaren tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2020 zijn weer aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dit al voor de jaren 2017-2019. Wilt u aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure, dan moet u tijdig bezwaar maken.

Achtergrond

EuromuntenIn 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de box 3-heffing in 2013 en 2014 op stelselniveau te hoog was. Reparatie hiervan liet de Hoge Raad echter aan de wetgever. De Belastingdienst vindt dat de wetgever op stelselniveau aan de opdracht van de Hoge Raad heeft voldaan omdat vanaf 2017 de box 3-heffing is aangepast. Daar is niet iedereen het mee eens, zodat voor de jaren 2017 en later weer nieuwe procedures zijn opgestart.

Massaalbezwaarprocedures

Bezwaren tegen box 3 zijn voor de jaren 2017-2019 al eerder en nu dus ook voor het jaar 2020 weer aangewezen als massaalbezwaarprocedure. Iedereen die tijdig bezwaar indient tegen box 3, kan aansluiten bij deze procedures. Voorwaarde is dat het bezwaar op tijd is. Verder kan dan alleen het standpunt worden ingenomen dat de heffing in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Kansen

De vraag is uiteraard wat de kansen zijn in deze procedures. De kans dat de Hoge Raad voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wel overgaat tot vermindering van de box 3-heffing, waar dat voor de jaren 2013 en 2014 niet gebeurd is, wordt niet zo groot geacht. Daar staat echter tegenover dat het deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure relatief eenvoudig is. U hoeft daarvoor alleen tijdig bezwaar in te dienen en niet zelf de beroepsprocedure te doorlopen.

Let op! Wilt u dat wij bezwaar maken tegen de box 3-heffing 2020? Dat kan dat pas na ontvangst van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op. Een bezwaar is namelijk alleen tijdig als dit binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting is ingediend.

Individuele en buitensporige last

U kunt ook het standpunt innemen dat voor u sprake is van een individuele en buitensporige last. Uit het oordeel van de Hoge Raad in 2019 kan namelijk afgeleid worden dat als in een individueel geval de box 3-heffing voor een belastingplichtige een individuele en buitensporige last vormt, de box 3-heffing wel verminderd zou kunnen worden. 

Let op! Houd er rekening mee dat u hierover individueel moet procederen. U kunt dan niet mee in de massaalbezwaarprocedures.

Van een individuele en buitensporige last zal niet heel snel sprake zijn. Grofweg zou de totale aanslag (inclusief de box 3-heffing) hoger moeten zijn dan het totale inkomen, wil mogelijk sprake zijn van een individuele en buitensporige last.

Tip! Maakte u in de jaren 2017, 2018 of 2019 al bezwaar tegen box 3? Dan geldt dat niet automatisch voor 2020. U moet dus voor dit jaar opnieuw bezwaar maken.

Vaccins

MedischDe levering van vaccins is normaal belast met 9% btw. Door een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën is de levering van COVID-19-vaccins vanaf 21 december 2020 tot 1 juli 2021 belast tegen 0% btw. Ook het vaccineren met deze vaccins kan gedurende die periode gebeuren tegen 0% btw. Normaal geldt hiervoor of het 21% btw-tarief of de medische btw-vrijstelling.

Let op! Alleen vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd als COVID-19-vaccins mogen gebruikmaken van 0% btw.

Testkits

De levering van testkits is normaal belast tegen 21% btw. Door een goedkeuring is de levering van zogenaamde COVID-19-in-vitrodiagnostiek tot 1 juli 2021 belast tegen 0% btw. Dit geldt ook voor het afnemen en/of uitvoeren van test met deze testkits. Ook hiervoor geldt normaal of het 21% btw-tarief of de medische btw-vrijstelling.

Let op! Het 0% btw-tarief geldt vanaf 21 december 2020 alleen voor de testkits die opgenomen zijn in de op het moment van levering actuele versie van de LCI-richtlijn COVID-19.

Tip! Vanaf 17 april 2021 is de goedkeuring voor het 0% btw-tarief uitgebreid naar testkits die opgenomen zijn in de op het moment van levering actuele versie van de COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database van de Europese Commissie én voorzien zijn van een CE-markering.

Zelftestkits

Vanaf 17 april 2021 geldt ook voor de levering van Antigeen-zelftesten in plaats van het normale btw-tarief van 21%, het 0% btw-tarief. Ook deze goedkeuring geldt tot 1 juli 2021.

Let op! Het 0% btw-tarief geldt alleen voor Antigeen-zelftesten waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend om deze op de Nederlandse markt te mogen brengen.

0% btw of btw-vrijstelling

Het toedienen van vaccins en het afnemen van de test kan dus ook tegen 0% btw. Dit is anders als, zonder de goedkeuring, niet het normale btw-tarief (21%) maar de medische btw-vrijstelling van toepassing zou zijn. In dat geval geldt niet 0% btw maar de medische btw-vrijstelling. 

Tip! Dit verschil in behandeling is van belang voor het wel of niet in aftrek kunnen brengen van btw. De ondernemer die 0% btw kan berekenen, mag namelijk gewoon zijn aan de dienst of levering toerekenbare btw in aftrek brengen. De ondernemer die de medische btw-vrijstelling moet toepassen, mag deze toerekenbare btw niet in aftrek brengen.

Levering mondkapjes

De levering van mondkapjes is al vanaf 25 mei 2020 belast met 0% btw. Dit geldt voor zowel medische als niet-medische mondkapjes. Dit geldt nog tot 1 juli 2021.

Let op! De goedkeuringen lopen alle af op 30 juni 2021. De verwachting is echter dat de goedkeuringen binnenkort wederom verlengd worden tot na die datum.

Ondernemers die vanwege corona voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van hun belastingschulden hebben gevraagd en gekregen, wordt geadviseerd dit uitstel vóór 1 juli te verlengen. Ook als u nog geen uitstel hebt aangevraagd, kunt u dit nog vóór 1 juli doen.

Brief

BelastingdienstNa het einde van de drie maanden uitstel van betalingen, moet u alle belastingen waarvoor u aangifte doet op tijd betalen. Heeft u dat niet gedaan, dan heeft u 1 mei 2021 een brief gekregen waarin de Belastingdienst u erop wijst dat u verlenging van bijzonder uitstel kunt aanvragen. Het is verstandig om verlenging van het uitstel te vragen. De belastingen waarvoor u deze verlenging van bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dan namelijk niet op tijd te betalen.

Let op! U moet wel op tijd aangifte blijven doen.

Aflossen

Vanaf 1 juli 2021 moet u alle nieuwe belastingschulden weer op tijd betalen. Voor alle belastingschulden waarvoor u (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen, ontvangt u vóór 1 oktober 2021 een brief met een voorstel voor een betalingsregeling. U moet deze schulden in maximaal drie jaar aflossen, te beginnen op 1 oktober 2021.

Let op! Voorwaarde voor deze betalingsregeling is dat u alle nieuwe belastingschulden of belastingschulden die niet in het bijzondere uitstel zijn meegenomen, op tijd betaalt. Ook om die reden is het verstandig om verlenging van het bijzonder uitstel te vragen, als u op dit moment uw belastingschulden niet kunt betalen. Zorg dat u niet op 1 juli 2021, als u de nieuwe belastingschulden weer op tijd moet betalen, al tegen een achterstand aanloopt!

Voor welke belastingen?

U kunt uitstel aanvragen voor onder meer aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Kijk op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) voor andere belastingen waar ook uitstel voor mogelijk is.

Online

Aanvragen van bijzonder uitstel kan online en schriftelijk. Online aanvragen doet u op de website van de Belastingdienst.

Tip! Mogelijk neemt het kabinet nog maatregelen ter verlenging van het bijzonder uitstel van betaling of de periode waarin de uitgestelde belasting moet worden afgelost. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Uw aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van dit jaar kunt u tot 18 mei 17.00 uur indienen. Rond die tijd start ook de aanvraagperiode voor het tweede kwartaal. Houd deze data goed in de gaten, zodat u de tegemoetkoming niet misloopt.

TVL 

WinkelOndernemers die vanwege corona minstens 30% omzetverlies hebben, komen in aanmerking voor de TVL. De TVL moet u voor ieder kwartaal apart digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Meer compensatie

De TVL vergoedt 85% van de kosten van vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021. Dit percentage stijgt naar 100% voor de kosten van het tweede kwartaal.

Branchecijfers

Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kunt u per saldo meer of minder dan 85% respectievelijk 100% van de vaste lasten aan subsidie verkrijgen.

Tip! Wilt u niet het risico lopen de aanvraag voor het tweede kwartaal te vergeten, dan kunt u via de site van de RVO een reminder aanvragen. U krijgt dan via de mail bericht per wanneer u zich voor de tegemoetkoming kunt aanmelden.