factuureisen btw »

Een “fatsoenlijke kassabon” tot € 100 voldoet als factuur! Maar facturen daarboven moeten uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin de prestatie is verricht worden verstuurd en de volgende gegevens bevatten:

 • de datum waarop u de factuur uitreikt (de factuurdatum);
 • een opeenvolgend nummer (het factuurnummer);
 • uw btw-nummer;
 • het btw-nummer van uw afnemer in geval van een verlegging of een intracommunautaire levering of dienst;
 • de naam (handelsnaam) en het adres van u als ondernemer/BV;
 • de naam en het adres van uw afnemer;
 • het aantal geleverde goederen of de omvang van geleverde diensten;
 • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • de datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is afgerond, dan wel de datum waarop een vooruitbetaling is ontvangen;
 • de vergoeding (prijs exclusief btw) voor de geleverde goederen of diensten;
 • eventuele vooruitbetalingskorting of andere verleende kortingen;
 • het btw-tarief dat u toepast;
 • het btw-bedrag in euro’s dat u in rekening brengt;
 • de aanduiding van een eventuele vrijstelling van btw en/of intracommunautaire levering
  (verwijzing naar de bepaling in de nationale btw-wetgeving of de bepaling in de Europese btw-richtlijn);
 • de aanduiding van een verlegging van de heffing naar uw afnemer (‘btw- verlegd’ / ‘VAT reverse charge mechanism applicable’);
 • de aanduiding van een toepassing reisbureauregeling (‘bijzondere regeling reisbureaus’), of bij selfbilling (‘factuur uitgereikt door afnemer’);
 • ingeval van de levering van een vervoermiddel de gegevens die nodig zijn om te bepalen of het vervoermiddel als nieuw moet worden aangemerkt;
 • de aanduiding van een eventuele toepassing van de margeregeling (‘bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’ of: ‘bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’).