bewaartermijn administratie »

Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Voor deze administratie (zowel papier als digitaal) is er een wettelijke bewaartermijn. U bent niet alleen verplicht om facturen te bewaren, maar ook:

* rechten en plichten van uw onderneming (jaarverslagen, notulen, oprichtingsstatuten);
* gegevens die van belang zijn voor de heffing van invoerrechten;
* gegevens die van belang zijn voor de heffing van belasting (fiscale bewaarplicht).

De wettelijke bewaartermijnen zijn verschillend voor elk document:

document bewaartermijn
personeelsadministratie 5 jaar
administratieve gegevens 7 jaar
interne e-mail 7 jaar
gegevens bedrijfsmatig onroerend goed 9 jaar
ledenadministratie 10 jaar

 

Per 1 januari 2016 moet u dus de administratie vanaf 2009 bewaren !