Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling

Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet u hiermee wel oppassen, anders doet u zichzelf wellicht tekort. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren. Alleen als het bedrag van alle vergoedingen en verstrekkingen samen meer is […]

Lees Meer »

WAB: nieuwe regels oproepkrachten

Een oproepovereenkomst In de nieuwe wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet (geen afgesproken aantal uren, maar vaak een nuluren- of een min/max-urencontract) en de tijdseenheid (geen duidelijkheid tot wanneer de overeenkomst loopt) is afgesproken. Een oproepkracht heeft alleen recht op loon over de uren dat daadwerkelijk wordt gewerkt, waardoor de […]

Lees Meer »

Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd

Aangiftetijdvak De aangiftebrief bevat het aangiftetijdvak van de betreffende werkgever. Dit is in beginsel een periode van een maand of van vier weken. Let op!  Wilt u dit aangiftetijdvak voor het jaar 2020 wijzigen, dan moet u een wijzigingsformulier naar de Belastingdienst sturen en zorgen dat dit uiterlijk 14 december 2019 bij de Belastingdienst binnen […]

Lees Meer »

Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok

Beperkt afschrijven op gebouwen U mag als ondernemer beperkt afschrijven op uw gebouwen. Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voor gebouwen die u zelf gebruikt, een beperking tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, mogen in beginsel afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Let op! De beperking qua afschrijven geldt […]

Lees Meer »

Ook afvalstoffenheffing bij leegstand bedrijfspand

Voor het verwijderen van huishoudelijk afval, mag een gemeente afvalstoffenheffing in rekening brengen. Dit mag ook bij leegstand van een gebouw. Of er daadwerkelijk afval wordt aangeboden, blijkt namelijk niet van belang. Gebruiker belastingplichtig Volgens de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing is de gebruiker van een pand belastingplichtig. Verder is van […]

Lees Meer »

Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet wordt beëindigd. Door de arbeidsovereenkomst in stand te houden, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt arbeidsongeschiktheid verstaan die minimaal twee jaar, dan wel als het UWV […]

Lees Meer »

Herstelkosten niet volledig in aftrek bij BPM schadeauto

BPM bij invoer Als een auto in Nederland vanuit een ander EU-land wordt ingevoerd, dient BPM te worden afgedragen. De verschuldigde BPM is afhankelijk van de waarde van de auto, waarbij bij schadeauto’s rekening mag worden gehouden met de herstelkosten van de schade. Niet overdrijven Bij het vaststellen van de schade mag men niet overdrijven. […]

Lees Meer »