video afschaffing pensioen eigen beheer

Lees Meer »
 

pensioen in eigen beheer afgeschaft

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen. Wat betekent dit voor u en met welke praktische zaken moet u rekening houden?

Lees Meer »
 

miljoenennota 2017

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2017 en dus ook het Belastingplan 2017. Het Belastingplan steunt op drie pijlers: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel en de bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels.

Lees Meer »
 

pensioen in eigen beheer

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen.

Lees Meer »
 

wijzigingen auto 2017-2020

Het verschil tussen een zuinige en een reguliere auto wordt helaas opgeheven.

Lees Meer »