Reclame voor de markt verrekenen via marktgelden?

Als een gemeente een markt wil promoten, kan men hiervoor een speciale campagne starten. Maar kunnen de hiermee gepaard gaande kosten ook worden gedekt via de heffing van marktgelden? De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt van wel. Marktgelden Gemeentes kunnen op grond van de Gemeentewet belasting heffen voor het verrichten van gemeentelijke diensten. Bekende voorbeelden zijn de […]

Lees Meer »

Franse woning: al een schenking of niet?

De wet bepaalt over welke bezittingen belasting moet worden betaald. Voor een erfenis kent de wet enkele uitzonderingen, waardoor je geen box 3 belasting hoeft te betalen. Wilt u hier gebruik van maken? Let dan goed op alle voorwaarden. Vruchtgebruik? Als één van de ouders overlijdt, krijgt de erfgenaam vaak een vordering op de langstlevende […]

Lees Meer »

VAT-related consequences of a no-deal Brexit on 1 January 2021

Business to business Providing services Netherlands – United KingdomAccording to the general rule, after a no-deal Brexit a service provided to a VAT-registered business in the United Kingdom will be taxed in the customer’s country: the United Kingdom. The VAT-registered seller does not include any VAT on the invoice and instead states ‘VAT Out of […]

Lees Meer »

Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen

Buitenlandse verliezen ten laste van Nederland De beperking is ingegeven vanuit de wens om verliezen die in het buitenland zijn ontstaan, niet langer ten laste van de Nederlandse Staat te laten komen. De bestaande fiscale regelingen zijn naar de mening van het kabinet op dat punt te royaal. Liquidatieverliesregeling Indien een bv een belang van […]

Lees Meer »

Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen instantie om een ontslagaanvraag in te dienen. Bij het aanvragen van dit ontslag is het van belang dat de ontslagprocedure goed wordt gevolgd. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de termijn voor het aanvullen van een incompleet verzoek, de termijnen voor […]

Lees Meer »

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

Publicatiedatum: 20-10-2020 Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.648,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het brutominimumloon dat geldt sinds 1 juli van dit jaar. Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de […]

Lees Meer »

Dit jaar nog belastingvrij schenken?

Als u uw kinderen, kleinkinderen of iemand anders een schenking doet, moet hierover tot 40% belasting betaald worden. Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting, kunt u dit geheel of deels voorkomen. Wilt u dit jaar nog iets schenken, doe dat dan voor 1 januari 2021. Schenking aan kinderen Een schenking […]

Lees Meer »