‘Bruto = Netto’ voor uw vakantiekracht!

Het is vakantietijd en dus maken veel werkgevers weer gebruik van vakantiekrachten. Geldt dit ook voor u, pas dan de scholieren- en studentenregeling toe. De vakantiekracht betaalt dan geen of weinig belasting, zodat bruto (vrijwel) gelijk is aan netto. Scholieren- en studentenregeling De scholieren- en studentenregeling zijn bedoeld voor scholieren en studenten met recht op […]

Lees Meer »

Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?

De overheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0 en Tozo 2.0) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. De procedure De aanvragen voor deze subsidies lopen via verschillende loketten. Voor de Tozo moet u uw aanvraag indienen […]

Lees Meer »

Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag?

Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen, legt de Belastingdienst pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest duidelijk gemaakt wat de grens voor een navordering precies is. Grens € 450, tenzij… Voor navorderingsaanslagen geldt in beginsel een grens van € 450. Bij kleinere correcties wordt dus niet […]

Lees Meer »

In quarantine after holiday: who has to pay the wages?

Travel to code yellow countries Code yellow countries are countries that have more or less the same infection risks as the Netherlands. The local rules for keeping sufficient distance, hand hygiene and wearing face masks are also similar to those in the Netherlands. Code yellow countries for instance are Germany, France and Italy. Sick in […]

Lees Meer »

Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet?

Niet functioneren? Als een werknemer niet goed functioneert, gelden er strikte voorwaarden voor ontslag. Een van die voorwaarden is dat u een verbetertraject aanbiedt. Waar moet u nog meer aan denken? De voorwaarden op een rij U moet in de eerste plaats uw werknemer tijdig laten weten dat u vindt dat zijn prestaties onder de […]

Lees Meer »

Check uw beschikking LIV en LKV

Werkgevers die in 2019 in aanmerking kwamen voor het lage-inkomensvoordeel of loonkostenvoordeel (LIV/LKV) voor een of meerdere werknemers, ontvangen uiterlijk 31 juli van dit jaar een beschikking. Hierin staat hoeveel LIV en LKV u ontvangt. Check de beschikking goed op eventuele fouten.

Lees Meer »

Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona

Omdat ook amateursportorganisaties te lijden hebben gehad onder het coronavirus, is er ook voor hen een financiële tegemoetkoming. Deze bedraagt maximaal € 3.500. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 1 september tot en met 4 oktober van dit jaar. Coronavirus Vanwege het coronavirus hebben ook tal van amateursportorganisaties geen activiteiten kunnen of mogen uitvoeren. De […]

Lees Meer »