Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

Meerdere belastingen Uitstel was al mogelijk voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Daar komen bij: de kansspelbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, de assurantiebelasting, de verhuurderheffing, de energiebelasting en andere milieubelastingen. Ook geldt dit voorvergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Eén uitstelverzoek Voor uitstel van betaling van deze belastingen hoeft slechts één uitstelverzoek te […]

Lees Meer »

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

Werkplek thuis U kunt voor de werkplek thuis meestal geen onbelaste vergoedingen geven. Dit is alleen anders als de werkplek zelfstandig is. Dit wil zeggen: de werkplek moet een eigen ingang hebben en eigen sanitair, én u moet de werkplek van de werknemer huren. Alleen in die laatste gevallen kunt u onbelast vergoedingen geven, zoals […]

Lees Meer »

Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek

Verzoekschrift Minister Hoekstra van Financiën heeft gereageerd op een verzoekschrift van een belastingplichtige die gehuwd is, maar niet met zijn vrouw samenwoont. De man vindt het onredelijk dat hij en zijn echtgenote maar voor één woning hypotheekrenteaftrek hebben. Burgerlijk Wetboek niet van belang Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat gehuwden niet verplicht zijn om ook samen […]

Lees Meer »

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!

Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check. Tozo De tegemoetkoming volgens de Tozo bestaat uit een tijdelijke inkomensaanvulling voor […]

Lees Meer »

Uitstel aanvraag en mededeling WBSO

Uitstel aanvraag Wilt u WBSO-aanvragen met startmaand april 2020, dan moet u normaal gesproken uiterlijk 31 maart een aanvraag indienen. Deze termijn is verlengd tot en met zondag 5 april 2020. WBSO Ondernemers kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor kosten die verband houden met innovatieve activiteiten. Dit betreft een korting op de loonheffing voor werkgevers en […]

Lees Meer »

Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen

Omzetverlies minstens 20% gedurende drie maanden De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt. Bepaling omzetverlies Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter […]

Lees Meer »

Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona

Verder ontvangen huisartsen die nu extra op huisartsenposten worden ingeroosterd, een opslag van € 15 per uur. Dat meldt de landelijke huisartsenvereniging (LHV). Lege wachtkamers De wachtkamers zijn veel leger, aldus een zegsman, omdat mensen juist nu niet naar de dokter willen of kunnen. Dat betekent inkomstenderving. Dat laatste dreigt ook speciaal voor huisartsen die […]

Lees Meer »