Verzekerd volgens EU-recht bij meerdere banen

Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen in verschillende landen bekleedt, is het de vraag waar hij verzekerd is voor de volks- en werknemersverzekeringen. Onlangs besliste de rechter dat daarbij voor dienstbetrekkingen in de EU uitgegaan moet worden van het EU-recht. Dubbele dienstbetrekking In de betreffende zaak had een hoofddocent aan een Nederlandse universiteit, met ingang van […]

Lees Meer »

Geen btw bij voucher voor product tot € 15

Als een ondernemer gratis producten verstrekt of waardebonnen waarvoor een product kan worden verkregen, is alleen btw verschuldigd als het goed een waarde heeft van meer dan € 15 ex btw. Dit heeft staatssecretaris Snel geantwoord op Kamervragen. Onduidelijkheid vouchers De vragen werden gesteld naar aanleiding van de wijzigingen in de btw inzake waardebonnen en […]

Lees Meer »

Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel

Inhoud projecten De projecten moeten gericht zijn op een of meer van onderstaande thema’s: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. Het stimuleren van interne mobiliteit […]

Lees Meer »

Moet u grote donaties nu openbaar maken?

Maatschappelijke organisaties moeten transparanter zijn over hun geldstromen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Transparantie maatschappelijke organisaties’. Dit moet voorkomen dat het ontvangen van grote donaties leidt tot afhankelijkheid van geldschieters en onwenselijke beïnvloeding van het bestuur en beleid van de maatschappelijke organisaties. Donatieoverzicht In het conceptwetsvoorstel staat dat organisaties binnen een half jaar na afloop […]

Lees Meer »

Zes bv's, dus zes keer gebruikelijk loon dga

Als u een aanmerkelijk belang in meerdere bv’s bezit, dient u er in beginsel vanuit te gaan dat u als dga uit iedere bv een gebruikelijk loon moet onttrekken. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs beslist. Gebruikelijk loon Als dga bent u verplicht ieder jaar een gebruikelijk loon uit uw bv op te nemen. Dit […]

Lees Meer »

Btw-tip! Welk btw-tarief hanteert u bij arrangementen?

De horeca kent tal van arrangementen. Denk aan een activiteit met na afloop een borrel of diner. Een combinatie van diensten dus, met soms verschillende btw-tarieven. Welk btw-tarief dient u dan toe te passen? Rondvaart met diner Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de vraag aan de orde was welk btw-tarief berekend moet […]

Lees Meer »

Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

Aftrek hypotheekrente Heeft u een eigen woning, dan is de hypotheekrente over 2018 aftrekbaar tegen maximaal 49,5%. Aftrek zorgkosten Zorgkosten die niet gedekt worden door de verzekeraar, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken. Een deel is niet aftrekbaar, de zogenaamde drempel. Vergeet bij zorgkosten niet de ritten van en naar de zorgverlener, zoals fysiotherapeut. Deze mag […]

Lees Meer »