Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

Wat houdt de wijziging in? De ketenbepaling bepaalt wanneer elkaar opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten overgaan in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Op dit moment is dat het geval bij meer dan drie elkaar opvolgende contracten of (bij een kleiner aantal) als de totale duur van de opvolgende contracten langer dan twee jaar is. Deze maximumtermijn van […]

Lees Meer »

Verhuren tuinbouwkas, waardestijging ondergrond belast?

U weet het wel: als u als tuinder bedrijfsgrond verkoopt, is de opbrengst tot aan de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB), oftewel de agrarische waarde, belastingvrij. Een voorwaarde daarvoor is echter dat u de grond zelf heeft gebruikt in uw bedrijf. De landbouwvrijstelling geldt dus niet voor verpachte of verhuurde onroerende […]

Lees Meer »

Wanneer kunt u zich beroepen op legessanctie?

Gemeentes stellen de bestemming van de gemeentelijke grond vast via een bestemmingsplan. Dit plan moet in beginsel iedere tien jaar worden vernieuwd. Is dit niet gebeurd, dan volgt er een legessanctie tot er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Legessanctie De legessanctie betekent dat de gemeente voor de verleende diensten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning […]

Lees Meer »

Opletten met bezitseis BOR

De BOR in het kort De bedrijfsopvolgingsregeling is een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting. Die kan flink oplopen omdat een verkrijging tot een € 1 miljoen volledig is vrijgesteld en daarboven een vrijstelling geldt van 83%. Bezitseis Een van de voorwaarden is de zogenaamde bezitseis. Bij schenken moet de onderneming minimaal vijf jaar bij […]

Lees Meer »

Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst

Als u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Ook mag u vanwege het privégebruik niet alle btw aftrekken. Maar de niet-aftrekbare btw mag u wel weer ten laste van de winst brengen, zo besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs. Bijtelling De bijtelling voor de zakenauto bedraagt een […]

Lees Meer »

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!

Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet u ieder jaar waarin u gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren. Hoe […]

Lees Meer »

Wanneer valt een wilsrecht in box 3?

Wat is een wilsrecht? Als het wijzigen van een rechtstoestand alleen afhangt van het uiten van een wil, is sprake van een wilsrecht. Dit is bijvoorbeeld het geval als een verzekeringsmaatschappij schriftelijk toezegt dat zij een bepaalde schadeclaim vergoedt en de uitbetaling alleen nog afhangt van de acceptatie door degene die recht heeft op de […]

Lees Meer »